Elpartner AS

Fast elektriker

Hvorfor Fastelektriker?

El-bransjens anslag er at halvparten av alle norske boliger har anlegg som trenger en opprustning til dagens standard og forbruk.

Det er du som boligeier som har ansvaret for det elektriske anlegget i boligen, men få vet hvordan de skal utøve dette ansvaret. Problemet er at de fleste ikke vet når om eller når el-anlegget er gått ut på dato, eller hva de skal se etter for å finne ut om el-anlegget kan utgjøre en risiko. Dermed vet de heller ikke når de bør ringe elektrikeren for å få kontrollert anlegget.

Med en Fastelektrikeravtale kan du som boligeier i prinsippet overlate jobben til elektrikeren som vil kontakte boligeier når det er på tide med en ny kontroll. Ordningen er altså den samme som når vi jevnlig blir innkalt til tannlegen, bedriftslegen og optikeren – eller leverer bilen på service.

Det er gratis å inngå selve Fastelektrikeravtalen. Det første som skjer er at Fastelektrikeren gjennomfører en grundig El-kontroll sammen med deg slik at dere begge får et riktig bilde av tilstanden og standarden på anlegget.

Les mer om Fastelektriker på fastelektriker.no eller ta kontakt med oss på fastelektriker@elpartner.no